Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΗ) : ΤΟ ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ !!!


Γράφει ο Αθανάσιος Μαυρέλης


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ

Θέμα: σκανδαλώδης ἀθώωση τῶν κλεφτῶν δημάρχων τῆς Μυκόνου, ἀπό τό πουλημένο Ἐφετεῖο Αἰγαίου.

Στίς 13 Νοεμβρίου παρελθόντος ἔτους, ἕνα πουλημένο δικαστήριο ἐφετῶν στήν Ἑρμούπολη τῆς Σύρου, ἀθώωσε πανηγυρικά, παράνομα καί καταχρηστικά τούς αἱρετούς ὑπεύθυνους τοῦ Δήμου Μυκόνου, πού ἐπί 20 χρόνια καί πλέον ληστεύαν ἀδίστακτα (ἀκριβῶς ἐπειδή εἴχανε δικαστική καί πολιτική κάλυψη καί τότε), τό δημόσιο ταμεῖο καί ἀπό τά ἔσοδα καί τά ἔξοδα τοῦ ἴδιου δήμου !!!

Ζητούμε την κατανόηση του καταγγέλοντος για τη λογοκρισία, που ήταν όμως απαραίτητη για να μπορέσουμε να δημοσιεύσουμε το θέμα.

Ὕστερα ἀπό πολλά χρόνια καταγγελιῶν ἀπό τήν ἐφημερίδα μου καί τήν ἐξώφθαλμη, τυχαία ἀποκάλυψη τοῦ συστήματος πού ἐξαργυρῶναν καί τσεπῶναν τίς ἐπιταγές πληρωμῶν τῶν ἐπαγγελματιῶν πρός τό δημοτικό ταμεῖο, καί μετά τήν βολική ἀργοπορία ἀπό τήν τοπική εἰσαγγελία, ὁ Ἀχρεῖος σας Πᾶγος κατάφερε τελικά νά ὁρίσει κάποτε ἐφέτρια-ἀνακρίτρια καί ὕστερα ἀπό ἄλλα τρία χρόνια, ἐπιτέλους ἀπαγγέλθηκαν κατηγορίες στά κλεφτρόνια!

Γιά νά παιχτεῖ γιά ἄλλα τρία χρόνια στή συνέχεια, τό θέατρο τἄχα τῶν χρηματικῶν ἐγγυήσεων (εἶχαν ἤδη τά κλεφτρόνια βουνά τό μετρητό) καί τῶν ἀπανωτῶν ἀναβολῶν στή δίκη, πού τά κλεφτρόνια καυχιόντουσαν ξεδιάντροπα καί δημόσια, ὅτι εἶχαν ἐξαγοράσει τούς δικαστές μέ 2-3 ἑκατομμύρια (εἶχαν κλέψει πάνω 20 ἑκατομμύρια κρατικό χρῆμα καί οἱ δικαστικοί τῆς Σύρου κἄναν οὐρά, γιά νά εἰσπράξουν κι’ αὐτοί καί νά ἐξυπηρετήσουν ὅσο μποροῦσαν)!

Βέβαια ἡ ἐγκληματική αὐτή ἀθώωση δέν ἦρθε τόσο ξαφνική, γιά ὅσους ἤξεραν τήν ἀπό πολλά χρόνια ἀγαστή συνεργασία τῶν κλεφτρονιῶν τῆς Μυκόνου, μέ τά παραδικαστικά καθάρματα τῆς Σύρου, πού συνεργαζόντουσαν τόσο ὄμορφα, ἀκόμα καί σέ σκανδαλώδεις ἀπαλλαγές ἐμπόρων ναρκωτικῶν, στήν ἀνοχή τῆς βιομηχανίας αὐθαιρέτων στό νησί (καί σ’ ὅλες τίς Κυκλᾶδες), καί βέβαια στήν κάλυψή τους στήν ληστεία τοῦ δημοτικοῦ ταμείου ἐπί τόσα χρόνια, πού τώρα φάνηκε πώς οἱ δικαστικοί τῆς Σύρου γνώριζαν ἀπό πάντα καί βέβαια ἔπαιρναν κι’ αὐτοί τό γενναῖο μερίδιό τους!

Δέν εἶν’ ἐπίσης τυχαῖο καί τό γεγονός, τῆς παράνομης ἐκποίησης ἐκκλησιαστικῆς γῆς, πού κυριολεκτικά χαρίστηκε σέ δικαστικούς πρίν ἀπό χρόνια στή Μύκονο (ἀπό τά καθάρματα ἀκριβῶς πού ἀθωώθηκαν προχθές, μαζύ μέ τήν Ἀρχιπουστάρα τοῦ Αἰγαίου, τή Σουλτάνα Δωροθέα τῆς Σύρου), γιά νά στήσουν ὅλοι τους ἐκεῖ προκλητικά, ἀπό ἕνα αὐθαίρετο ἐνῷ δεκάδες καταγγελίες ἀπό τήν ἐφημερίδα μου γι’ αὐτό τό θέμα ἀρνιόντουσαν πάντα νά ἐλέγξουν οἱ διεφθαρμένες δικαστικές ἀρχές τῆς χώρας, καθώς καί οἱ ἐκκλησιαστικές, τῆς Ἀρχισατανικῆς ἐκκλησίας…
Παρά τό ὅτι, κλέφτες πολιτικοί σάν τά κλεφτρόνια τῆς Μυκόνου ἔχουν γονατίσει τήν Ἑλλάδα κι’ ἔχει δρομολογηθεῖ γιά τόν λαό σχέδιο λιμοῦ καί ἐξόντωσης, ἡ κορυφή τῆς διαφθορᾶς στήν Ἑλλάδα στούς πολιτικούς, τούς δικαστικούς καί τούς ἀνώτερους δημόσιους ὑπάλληλους, φαίνεται πώς παραμένει ἀνίκητη καί κραταιή!

Εἶναι πιά ζήτημα τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τ’ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα, νά ἐπέμβουν στήν Ἑλλάδα!
Ἀφοῦ δυστυχῶς τό ἴδιο ἀναποτελεσματική στό ‘ἐλληνικό πρόβλημα’ (καί τό ἴδιο διεφθαρμένη;) ἔχει ἀποδειχθεῖ καί ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση!
Τό βιβλίο μου, πού σύντομα θά κυκλοφορήσει μέ ὅλην μου τήν προσωπική ἐμπειρία καί περιπέτειά μου, μές στό θεατρικό …δικαστικό ἀνέκδοτο καί τούς γελοίους-μέχρι-ἐγκληματίες δικαστικούς, στόν ἀδίστακτο ἀγῶνα πλουτισμοῦ τους, συγχρόνως μέ τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδος, θά παρουσιαστεῖ στά Ἡνωμένα Ἔθνη καί τά διεθνή μέσα ἐνημέρωσης καί μέ ὅλα τά στοιχεῖα πού διαθέτω, γιά τήν τόσο καλά ὀργανωμένη (ἐθνική πιά), διαφθορά στήν Ἑλλάδα…

Δέν ἔχω καμμιά ψευδαίσθηση ὅτι ἀπευθύνομαι σέ κοινούς κακοποιούς!
Ἡ σημερινή καταγγελία μου γίνεται, ὄχι γιατί περιμένω Δικαιοσύνη ἀπό τά σκουπίδια στά ὁποῖα ἀπευθύνομαι, παρά γιά νά τούς καταγγείλω μιά ἀκόμη φορά στήν Ἱστορία καί γιά νά τούς μάθω ἐγώ, ὅτι Δικαιοσύνη δέν εἶναι οἱ θεατρινισμοί καί τά γραφειοκρατικά κολπάκια τῶν ‘δικαστηρίων’ τους, καί ὅτι μέ τόν ἕναν ἤ ἄλλον τρόπο, δέν πρόκειται νά γλιτώσουν οἱ ὑπεύθυνοι τῆς σκανδαλώδους ἀθώωσης τῶν καθαρμάτων Βερώνη, Μέγα, Κορνίβα, τόν ἐξευτελισμό τῶν ἰδίων καί τῶν οἰκογενειῶν τους!

Ἡ συνενοχή τοῦ δικαστικοῦ προσωπικοῦ στήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδος εἶναι παροιμιώδης καί δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη ἀπόδειξη γι’ αὐτό, ἀπό τήν συγκεκριμένη δίκη-παρωδία, μέ τήν ἐγκληματική ἀθώωση τῶν Βερώνη, Μέγα, Κορνίβα ἀπό τά πουλημένα καθάρματα τοῦ Ἐφετείου …Μπουντούρη¹!

Τά σκυλιά πού ἀθωώθηκαν πρόσφατα, ὑποτίθεται ὅτι ἐλέγχθηκαν ἀπό ἀνακρίτρια-ἐφέτρια (γιά νά βρεῖ αὐτά πού ἀρνιόντουσαν νά βροῦν πρίν, οἱ πουλημένοι ἐπίσης εἰσαγγελεῖς κι’ ἀνακριτές τοῦ τοπικοῦ πρωτοδικείου-κωλοχανείου)!
Ἡ ἀνάθεση πρός τήν συγκεκριμένη ἐφέτρια-ἀνακρίτρια (Μαρία Ἀρχοντάκη), ἔγινε ἀπό τόν Ἄρειο Πᾶγο καί πιθανότατα γιά νά καθυστερήσουν τήν ὑπόθεση ἀκόμα περισσότερο (ἐνῷ συγχρόνως τά κλεφτρόνια τῆς Μυκόνου συνέχιζαν βεβαίως τό κλέψιμό τους), καί μέ ὁδηγίες ἀπό ψηλά, νά μήν ψαχτοῦν τά ἔξοδα τοῦ δήμου, ἀπ’ ὅπου γινόταν ἡ ἀκόμα πιό λυσσαλέα ἁρπαγή!
Κάποια στιγμή, ὕστερα ἀπό τρία χρόνια μή-ψαξίματος, βρέθηκε ὅτι λεῖπαν ἀπό τά ταμεῖα τοῦ Δήμου Μυκόνου 17 καί πλέον ἑκ. εὐρῶ (φανταστεῖτε νά ψάχναν κιόλας)! Κι’ ἔτσι γίνονται οἱ παραπομπές τῶν ὑπευθύνων ὑπαλλήλων καί τῶν προϊσταμένων τους αἱρετῶν, δημάρχων-ἀντιδημάρχων!

Βέβαια δέν προφυλακίζεται κανείς ἀπό τούς αἱρετούς, πού τούς ἀφήνουν ἐλεύθερους μέ ἐγγυήσεις ἀπό 150 ἕως 50 χιλιάδων εὐρῶ -αὐτούς δηλαδή, πού φάγανε 20 ἑκατομμύρια καί στήν γραμμή πού ἔστησε ἀρχικά ἡ Σάλμα²: δηλαδή νά ρίξουν στή φυλακή 2-3 ὑπαλλήλους τοῦ δήμου καί νά κουκουλώσουν ἔτσι τή μεγάλη ληστεία!

Στήν πορεία, ἐνῷ βρίσκουν 200 ἑκ. σέ συγγενή τοῦ Βερώνη στήν Κῦπρο (ὅλα τά ἔσοδα ἀπό τ’ αὐθαίρετα στή Μύκονο), καμώνονται ὅτι δέν τά εἶδαν!
Ὅπως δέν βρίσκουν οὔτε τ’ ἀκίνητα Βερώνη σέ Μόναχο καί Λονδῖνο, ἀλλά καί οὔτε ἀναρωτιοῦνται γιά τά τεράστια, πλασματικά ἔσοδα μιᾶς μαϊμοῦ ἑταιρείας τῶν ἀδελφῶν Βερώνη καί μέ ἀδικηολόγητα τεράστιο τζῖρο!
Τό πιό γελοῖο ἀπ’ ὅλα, πού ἐνῷ βρίσκουν στόν Κορνίβα περίπου 3 ἑκ. εὐρῶ, μόνο στήν Τράπεζα Κύπρου, δέχονται τελικά τήν πιό γελοία δικηολογία: ὅτι τοῦ τά ἔδωσε τἄχα ὁ …γαμπρός του (προῖκα;), ἐπιχειρηματίας μέ παραλιακό μπάρ τῆς Μυκόνου, μέ 7 ταμειακές μηχανές, ἐκ τῶν ὁποίων μόνον ἡ μία εἶναι νόμιμη! (νά ὑποθέσουμε λοιπόν ὅτι, μετά τήν ἀθώωση τῶν κλεφτῶν, νομιμοποιήθηκαν αὐτόματα καί οἱ μαϊμοῦ ταμειακές;) (ἀρκεῖ πού πιάσαν τόν κουλουρτζή καί τόν καστανά)!

Ἀκολούθησε τό …Θέατρο τῶν Ἀναβολῶν!

Καί μέ δημοσιευμένα ἤδη, ἐδῶ καί τρία χρόνια στήν ἐφημερίδα μου καί γιά τά 2,5 ἑκ. εὐρῶ πού εἶχε συμφωνηθεῖ ἀπό τότε, νά δώσουν στούς δικαστικούς τῆς Σύρου -τό διαδίδανε παντοῦ οἱ ἴδιοι καί στήν συνέχεια μέ τό ‘θέατρο’, νά παίρνουν ἐπί τρία χρόνια συνέχεια ἀναβολές, ὥστε νά δικαστοῦν καί ν’ ἀθωωθοῦν ὕστερα ἀπό ἄλλα τρία χρόνια γιά νά ξεχαστεῖ ὅσο γινόταν, ἡ ὑπόθεση!
Ἔτσι, ὅταν ἔφτασε τόν περασμένο Νοέμβριο ἡ ὥρα τῆς δίκης, ἔγιναν ὅλα στά μουλωχτά καί στά γρήγορα!
Χωρίς ἐνακοινώσεις τοῦ Ἐφετείου καί μέ πλήρη καί τόσο βολική ἀποσιώπηση ἀπ’ ὅλες τίς ἐφημερίδες καί τά κανάλια τῶν Ἀθηνῶν, βέβαια καί τῶν ΜΜΕ τῆς συμφορᾶς, τῶν Κυκλάδων!

Στό κάτω-κάτω τί ἀξία ἔχουν 20 ἑκ. εὐρῶ κλεμμένα ἀπό τόν Δῆμο τῆς Μυκόνου (ἀρκεῖ πού δέν στραμπούληξε τήν κλειτορίδα της ἡ τάδε βιζιτο-μοντέλλα στή Ψαρροῦ, πού ὅπως καταλαβαίνετε θά εἶχε γίνει πρωτοσέλιδο καί ‘πρῶτο θέμα’ στίς Εἰδήσεις στά ψωλο-κάναλα καί τίς ψωλο-ἐφημερίδες, πού σήμερα ἐπιβιώνουν ἀποκλειστικά ἀπό κρατικές διαφημίσεις καί ἄρα ἡ ὕλη τους ἐλέγχεται αὐτόματα, ἀπό τό …ὑπουργεῖο τῶν Οἰκονομικῶν)!

Ἀκολούθησε μιά φαρσοκωμωδία στή Σῦρο, ὅπου ὡς γελοτοποιό ἔσουραν ἐκεῖ καί τό νέο δήμαρχο Μυκόνου, τήν Χορεύτρια Κουκᾶ, δασκαλεμένη νά πεῖ μέ πιρουέττες στίς πουλημένες ἐφέτριες, σχεδόν ὅτι δέν εἶναι κακό νά κλέβουν οἱ δήμαρχοι τά ταμεῖα τοῦ δήμου (ἐφ’ ὅσον πάντα ὑπάρχουν κορόϊδα ὑπάλληλοι, γιά νά κάνουν τή φυλακή)… Καί κουνοῦσαν τά κεφάλια τους οἱ καργιόλες ἐφέτριες συγκινημένες καί μαζύ μέ τόν εἰσαγγελέα τῆς σφαλιάρας Οἰκομόμου, δέν βρῆκαν οὖτε τά κλεμμένα, ἀλλά οὔτε καί …δόλο, στό κλέψιμο τῶν Βερώνη, Μέγα, Κορνίβα!
Δηλαδή (σέ μιά παγκόσμια πρωτοτυπία), τούς ἀθώωσαν μέ τό αἰτιολογικό, ὅτι κλέψαν μέ …καλή πρόθεση!

Ἡ ἀθωωτική ἀπόφαση ἐπίσης, δέν δημιούργησε τό παραμικρό σχόλιο στά ΜΜΕ -στό κάτω-κάτω, μετά τήν ἀποφυλάκιση τοῦ ἰσοβίτη Παπαγεωργόπουλου σέ 22 μῆνες καί τό «Θέατρο Καραγκιόζ-Μπερντέ» μές στόν Ἀχρεῖο Πᾶγο, ὅπου μιά ντουζίνα κοπρόσκυλα Ἀεροπαγῖτες δέν ντράπηκαν σταλιά καί ἀθώωσαν τόν Παπακωνσταντίνου πού ἔκρυβε τή Λίστα Λαγκάρντ τῶν συγγενῶν του, ὅλοι πιά στήν Ἑλλάδα τό ἔχουνε ἐμπεδώσει καλά, ὅτι καί ἡ Δικαιοσύνη πουλήθηκε σ’ αὐτή τή χῶρα!
Τά καθάρματα πού κατάφεραν αὐτό τό ἔγκλημα, στήν ἀθώωση τῶν δημαρχιδιῶν τῆς Μυκόνου, εἶναι ἤδη στιγματισμένα καί θά λογοδοτήσουν!

Οἱ ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς Καταγγελίας, ὀφείλουν νά κινηθοῦν ἀμέσως καί ν’ ἀκυρώσουν τήν ἀθώωση αὐτή καί νά παραπέμψουν ἐπίσης σέ δίκη τά πουλημένα καθάρματα: τίς ἐφέτριες Ἀργυρῶ Βογιατζάκη, Μίνα Πετροπούλου καί Φεβρωνία Τσερκέζογλου, καθώς καί τόν καραγκιοζᾶκο εἰσαγγελέα ἐφετῶν Γιῶργο Οἰκονόμου!

Τέλος, μέ τήν Θάνου (μέ τήν σινιέ τσάντα), τοποθετημένη Πρόεδρο πιά στόν Ἀχρεῖο Πᾶγο, τό βιβλίο μου θά ἔρθει στήν κατάλληλη στιγμή, μιᾶς καί μέ διορισμένη πρωθυπουργό τήν ἴδια, διασώθηκε  ὁ Τσίπρας, στίς τελευταῖες ἐκλογές! Ὅταν ἡ συμμορία τῶν …δικαστικῶν ἀντιπροσώπων δῶσαν ἄνετα τόσους ἀκριβῶς ψήφους στόν Συγκαμμένο, γιά νά στηρίξει πάλι τήν κυβέρνηση τοῦ κωλοπαιδαρᾶ, ἀλλά καί μερικές χιλιάδες ψήφους στό τηλεοπτικό νούμερο, τόν Λεβέντη (καί μαλάκα), γιά νά τόν ἔχουνε γιά καβάντζα!
Τό ὅτι ὁ Ἀχρεῖος Πᾶγος τῆς Θάνου, θά ἐξετάσει τώρα σχετικές καταγγελίες ἐκλογονοθείας καί τοῦ Λαφαζάνη, ἔ, αὐτό ἄς εἶναι τό …ἀστεῖο, μέ τό ὁποῖο κλείνει αὐτή ἡ καταγγελία…

Σάκις Μαυρέλης
«Times in Kolonaki»
Σικᾶγο, 12 Ἰανουαρίου 2016

¹ Χρειάστηκε νά περάσω μόλις 7 ἡμέρες στήν Ἑρμούπολη γιά νά μάθω γιά τήν Πολεοδομία Σύρου, μέ τό καθαρματάκι αὐτό ἐπικεφαλής, πώς εἰσέπραττε μίζα γιά κάθε τοῦβλο πού χτιζότανε στίς Κυκλᾶδες, πώς βεβαίως τάϊζε καί τούς δικαστικούς στή Σῦρο, πού δέν μπόραγαν νά βροῦν κι’ ἐκεινοῦ τήν τεράστια περιουσία, πού βρῆκα ἐγώ καί ἀπεκάλυψα σέ τρεῖς μόλις ἡμέρες… Τώρα, ἀπό τά ἴδια αὐτά σκουπίδια τοῦ Ἐφετείου τῆς Σύρου, ἀναμένεται σύντομα ν’ ἀθωωθεῖ κι’ αὐτός ὁ κλέφτης, μέ τήν κάλυψη πάντα τῶν κακοποιῶν, πού ἔχουν κυριεύσει τόν Ἀχρεῖο Πᾶγο…
² Εὐσταθία Σάλμα: (μαθήτευσε δίπλα στόν ἀρχιμαφιόζο Λυκουρέζο) Εἰσαγγελεύς σέ Χίο (ὅπου προστάτευε μπᾶτσο-ἔμπορο ναρκωτικῶν) καί μετά στή Σῦρο, ὅπου προστάτευε τίς συμμορίες δημάρχων, πολεοδόμων κ.λ.π. Ὅταν γίναν βουνά τά δημοσιεύματά μου, προσποιήθηκε ὅτι πάσχει ξαφνικά ἀπό καρκῖνο καί παραιτήθηκε ἀπό τό μπουρδέλο-δικαστικό σῶμα, φεύγοντας ἀπό τήν ὑπηρεσία της μέ περίπου 7 ἑκ. εὐρῶ αὐγωμένη… Τόσα φαίνεται ὅτι βγάζει μέσο ὅρο σέ 10-15 χρόνια ἕνας εἰσαγγελέας στή Μπουρδελοχῶρα! (καταγγελία μου, μέ τόν βῖο αὐτῆς τῆς καργιόλας καί ἐν γνώσει τοῦ Ἀχρείου Πάγου, βρίσκεται στά χέρια τοῦ Οἰκονόμου στή Σῦρο καί μήνυσή μου ἐναντίον της ἔχουνε κρύψει στόν κῶλο τους, τά γαμημένα σκυλιά τῆς Εἰσαγγελίας Ἀθηνῶν)
Βέβαια μετά τήν παραίτησή της, θεραπεύτηκε ἀμέσως ἀπό τόν ‘καρκῖνο’ καί τώρα μέ κάποια μαϊμοῦ δικηγορική φίρμα στήν Ἀθῆνα, ἀγωνίζεται νά …νομιμοποιήσει ὅσο γίνεται τά 7 μύρια κι’ ὅτι τἄχα τά δούλεψε!

ΠΗΓΕΣ: